Halvin 24kk sähkön kilpailutus – Vertaa 6 hintavertailu sivua

Halvin sähkösopimus 6 eri sähkön hintavertailu sivuston perusteella. Mukana vertailussa on Energiaviraston sähkön kilpailutus. Lue myös hintaennuste hintatason kehittymisestä kun kilpailutat sähkösopimusta!

Sähkön kilpailutus ja hintavertailu

Valinnat

Tarjous: Tilaa Fortum Tarkka – pörssisähkö ilman hiilipäästöjä!*€ arvio kulutusvaikutuksesta perustuu keskiarvoon +1,15 c/kWh vuoden ajaksi. Esimerkiksi Oomin mukaan kulutusvaikutuksen keskiarvo on ollut +1,15 c/kWh (alv 24 %). Kulutusvaikutus muodostuu siitä, miten kulutuksesi ajoittuu edullisimmille ja kalliimmille tunneille per kalenterikuukausi. Kulutusvaikutus tarkoittaa asiakkaan kulutuksella painotetun keskihinnan ja pörssisähkön keskihinnan erotusta kalenterikuukauden aikana.
💡Kannattaa katsoa pörssisähkön hintoja edellisiltä viikoilta ja arvioida omia mahdollisuuksia siirtää kulutusta edullisille tunneille!💡Sähkön kilpailutus ja hintavertailu, top 3 edullisin sähkösopimus:

1. ⚡ Oomi 24kk 7.79 snt/kWh + 4.90 €/kk
2.Imatran Seudun Sähkö 24kk 8.70 snt/kWh + 3.90 €/kk
3.Vihreä Älyenergia 24kk 8.69 snt/kWh + 3.95 €/kk

Sähkön kilpailutus ja hintavertailu, top 3 edullisin sähkösopimus kustannusten vertailu:

  1. Oomi 24kk määräaikainen, energia 7.79 snt/kWh, perusmaksu 4.90 €/kk. Halvin hinta
  2. Imatran Seudun Sähkö 24kk määräaikainen, energia 8.70 snt/kWh, perusmaksu 3.90 €/kk. +15 € (+5%)
  3. Vihreä Älyenergia 24kk määräaikainen, energia 8.69 snt/kWh, perusmaksu 3.95 €/kk. +15 € (+5%)

Lähde: 6 eri sähkön hintavertailu sivustoa, Uusimaa, 3000 kWh/vuosi


1. Miten valitsen parhaan sähkösopimuksen kilpailutuksessa?

  • Hinta € / vuosi. Hintaan on laskettu yhteen perusmaksu + energiamaksu + mahdolliset alennukset perusmaksusta ensimmäisille kuukausille jakaen ne sopimuksen määräaikaisuuden kestolle tasan joka kuukaudelle. Jotkut hintavertailu-sivustot ilmoittavat perusmaksuja harhaanjohtavasti, tämän sivuston sähkön hintavertailussa alennukset on jaettu tasan koko määräaikaisuuden kestolle. Voit lukea hinnasta lisää kohdista 3. Sähkön hinnan muodostuminen ja 4. Sähkön sopimustyyppien erot.
  • Asiakaspalvelu. Mahdollisuudet olla yhteydessä asiakaspalveluun mahdollisimman nopeasti.
  • Omistaja. Hyvä omistaja pienentää riskiä virheellisestä laskutuksesta tai konkurssin osalta.
  • Sähkön alkuperä. Voit lukea lisää kohdista 5. Mitä tarkoittaa sähkön alkuperä? ja 6. Mitä on uusiutuva energia?

2. Onko vertaa-kilpailuttajat.fi luotettava palvelu?

Vertaa-kilpailuttajat.fi on sähkön kilpailutus palvelu. Sähkösopimuksien hintoja seurataan jatkuvasti useilta eri sähkövertailu sivustoilta. Palvelussa on tasapuolinen näkyvyys kaikille sähköyhtiöille ja heidän määräaikaisille yleis-sähkötuotteilleen alhaisimman hinnan perusteella. Mukana vertailussa eivät ole määräaikaiset tuotteet, joissa kiinteään energian hintaan lisätään kulutuksen perusteella merkittävästi pörssisähköä (yli 20%). Seurannassa ovat seuraavat sivustot:


Mikäli myyjän tuotteen hinta on sama useammalla vertailusivulla näytetään yllä olevassa listassa ensin mainitun sivuston tarjous. Kilpailutus sivujen järjestys perustuu sponsorointiin, suosioon, arvosteluihin ja toimivuuteen.

Palvelun käyttö on maksutonta. Sähkösopimus tehdään valitun kilpailutus-sivuston kautta. Kaikki palvelussa mukana olevat kilpailutus-sivustot ovat maksuttomia.

Mikäli teillä on kysymyksiä palveluun tai sen käyttöön liittyen, voitte olla yhteydessä
ylläpito: vertaa.kilpailuttajat@gmail.com


3. Sähkön hinnan muodostuminen

Sähkön hinta muodostuu kolmesta osasta: sähkön siirtopalvelun hinnasta, sähköenergian hinnasta ja veroista. Yleensä jokainen osa muodostaa noin kolmanneksen sähkön kokonaishinnasta. Hintojen osuudet voivat vaihdella sähkön käyttöpaikan ja kulutuksen perusteella.

Siirtopalvelu sisältää sähkön toimituksen kotiin ja sähköverkkojen ylläpidon. Sähkön siirron hintaa ei voi kilpailuttaa. Siirtopalvelu ostetaan käyttöpaikkasi sähköverkkojen ylläpitäjältä.

Sähköenergia on kuluttamaasi sähköä, jota ostat sähkönmyyjältä. Sähköenergiamaksu koostuu kiinteästä perusmaksusta ja sähkön käytöstä riippuvasta kulutusmaksusta. Yleissähkössä kulutusmaksu on sama (senttiä kilowattitunnilta) vuorokauden- tai vuodenajasta riippumatta. Kaikki tällä sivustolla näytettävät hinnat ovat yleissähköä.

4. Sähkön sopimustyyppien erot

Sopimustyypit eroavat toisistaan voimassaolon ja hinnoittelun suhteen. Tällä sivustolla vertaillaan vain määräaikaisten sopimusten hintoja.

Määräaikainen (esim. 1- tai 2-vuoden määräaikainen sopimus): sähkönmyyntisopimus tehdään sovitulle ajanjaksolle voimassaolevaksi ja määräaikainen sopimus päättyy määräajan umpeuduttua. Hinta on kiinteä sopimuksen loppuun asti.

Määräaikaista sähkösopimusta ei yleensä voi irtisanoa tai sähkönmyyjää vaihtaa kesken sopimuskauden. Määräaikaisen sopimuksen irtisanominen on sopimusasia, joten kannattaa tarkistaa sopimuksen ehdoista, onko esimerkiksi muutto riittävä syy sopimuksen irtisanomiseen. Poikkeuksena tästä on yli kahdeksi vuodeksi sovittu määräaikainen sopimus, jonka kuluttaja voi irtisanoa sen jälkeen, kun sopimusjaksoa on kulunut kaksi vuotta.

Määräaikaisessa sopimuksessa tiedät etukäteen, mikä on sähköenergian hinta ja kuukausimaksu sopimuskaudella. Tällöin vältyt yllätyksiltä sähkölaskussasi, jos sähkön hinta nousee markkinoilla. Toisaalta sähkön markkinahinnan laskiessa sähkölaskusi ei halpene. Määräaikainen sopimus sitoo myyjää ja asiakasta sopimuksen voimassaoloajan, eli et yleensä voi vaihtaa sähkönmyyjää ennen sopimuksen päättymistä.

Toistaiseksi voimassaoleva: sähkönmyyntisopimus tehdään sähkönmyyjän ja asiakkaan välillä toistaiseksi voimassaolevana. Sähköenergian hinta (senttiä/kilowattitunti) ja perushinta ovat etukäteen tiedossa. Sähköyhtiön pitää ilmoittaa hinnanmuutoksista kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.
Asiakas voi irtisanoa sopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla ja sähkönmyyjä kuukauden irtisanomisajalla.

Pörssisidonnainen: pörssisähkösopimus on sopimus, jossa sähkön hinta muodostuu sopimuksessa määritellyn kaavan mukaan. Yleisemmin pörssisidonnainen sopimus on hinnoittelussaan sidottu Pohjoismaiden sähköpörssi Nord Poolin tunneittain vaihtuvaan vuorokausimarkkinahintaan (spot-hinta).

Asiakas maksaa sähköstä pörssihinnan, johon on lisätty myyjän asettama mahdollinen välityspalkkio sekä perusmaksu. Myyjän ei tarvitse ilmoittaa hinnanvaihteluista, jos hinta on sidottu julkisiin viitearvoihin. Jos sähkön hinta on ilmoitettu esimerkiksi ”meidän hankintahintamme + marginaali”, sähkön hinnan laskeminen on mahdotonta ja myyjän on ilmoitettava etukäteen hinnanmuutoksista. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva pörssisähkösopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus kuukauden irtisanomisajalla.

5. Mitä tarkoittaa sähkön alkuperä?

Sähkön alkuperä kertoo, millä tuotantomuodolla myyjän myymä sähkö on tuotettu. Sähkönmyyjän on ilmoitettava sähkön alkuperä vähintään kerran kalenterivuodessa sähkölaskuissa tai niiden liitteissä sekä sähkönkäyttäjille suunnatussa myynninedistämisaineistossa.

Sähkönmyyjän ilmoituksessa sähkönkäyttäjille eri energialähteiden osuudet on jaoteltava fossiilisiin energialähteisiin (öljy, hiili, maakaasu ja turve), uusiutuviin energialähteisiin (vesi, tuuli, biopolttoaineet) ja ydinvoimalla tuotettuun sähköön.

Sähkönmyyjän pitää varmentaa myymänsä sähkön alkuperä alkuperätakuilla, jos sähköä markkinoidaan uusiutuvista energialähteistä tuotettuna. Kun myyjä myy 100 prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähkötuotetta asiakkaalleen, myyjän pitää peruuttaa vastaava määrä alkuperätakuita alkuperätakuurekisterissä. Lisätietoa sähkön alkuperästä löydät Energiaviraston verkkosivuilta https://energiavirasto.fi/sahkon-alkupera.

6. Mitä on uusiutuva energia?

Uusiutuva energia on uusiutuvista energialähteistä saatavaa energiaa. Tällöin sähköntuotannossa hyödynnetään energialähteitä, jotka ovat käytännössä loputtomia tai uusiutuvia.

Merkittävimmät Suomessa sähköntuotannossa käytettävät uusiutuvat energialähteet ovat vesivoima, biomassa (puu, lanta, ruoho yms.) ja tuuli. Uusiutuvien energialähteiden käyttö ei lisää hiilidioksidipäästöjä.

Kasvihuoneilmiöön vaikuttavan hiilidioksidin määrään ilmakehässä voidaan vaikuttaa energian säästöllä sekä siirtymällä fossiilisten energialähteiden käytöstä yhä enemmän uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Turvetta ei lasketa uusiutuvien energialähteiden joukkoon sen hitaan uusiutumisajan vuoksi.

Aurinkosähkö on kasvava uusiutuvan energian tuotantomuoto. Aurinkosähkön tuotannon osuus ei ole vielä merkittävä, mutta tuotantomäärät kasvavat koko ajan. Motivan sivuille https://www.motiva.fi/aurinkosahko on koottu kattavasti tietoa aurinkosähköstä.

7. Miten arvioin sähkönkulutukseni kilpailutukseen?

Nykyisen sähkönkulutuksesi arvioimiseen helpoin tapa on tarkastaa vuosikulutus sähkölaskustasi. Joillakin sähkönmyyjillä tai siirtoyhtiöillä voi olla verkkosivuillaan palvelu, josta näet vuosikulutuksesi.

Kulutusesimerkit vetovalikossa huoneluvun perusteella, esim. ”2000 kWh (2H tai 1H+S)”, ovat keskimääräisiä sähkönkulutusmääriä kyseisillä asumismuodoilla.

Internetistä löytyy laskureita, joilla voit arvioida sähkönkulutusta asunnon pinta-alan, henkilömäärän ja kulutustottumusten perusteella.

Lähde kohdille 3-7: https://energiavirasto.fi/