Sähköfutuurit 2024 – Sähkön hintaennuste

Tulevaisuudessa kiinteä sähkön hinta on 10-2023 alkavalla 24kk määräaikaisella sopimuksella 5.95 snt/kWh, 01-2024 alkavalla 6.08 snt/kWh, 04-2024 alkavalla 5.70 snt/kWh per kuukausi futuurien hintojen perusteella. Laskenta on tehty 2023-09-21 Nasdaq OMX päätöskurssien perusteella. Sähkön futuurihintojen perusteella sähkön hinnan ennustetaan siis laskevan tulevaisuudessa. Voit tarkastella sähkön tulevaa hintakehitystä alla olevasta kuvaajasta. Sähköyhtiöt suojaavat määräaikaiset ja kiinteän hinnan sähkösopimukset ostamalla futuureita pohjoismaiselta Nasdaq OMX markkinalta. Futuurien hinnat antavat yhden parhaista arvioista tulevasta sähkön hintakehityksestä koska niillä käyvät aktiivista kauppaa sekä sähkön myyjät että tuottajat suurilla volyymeilla. Futuurit suojaavat sähkön myyjiä ja ostajia sähkön hinnan vaihteluilta tulevaisuudessa.

Sähkön kiinteä hinta sähköfutuurien perusteella sopimuskaudelle, snt/kWh

Sopimuksen alku kuukausi

Yllä olevassa kuvaajassa on esitetty Määräaikaisen 24kk, Määräaikaisen 12kk ja Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen hinta (Alv 24% mukana) futuurien hinnan perusteella tulevaisuudessa perustuen sopimuksen alkamiskuukauteen. Esimerkiksi kiinteä sähkön hinta on 10-2023 alkavalla 24kk määräaikaisella sopimuksella 5.95 snt/kWh, 01-2024 alkavalla 6.08 snt/kWh, 04-2024 alkavalla 5.70 snt/kWh per kuukausi futuurien hintojen perusteella. Laskenta on tehty 2023-09-21 Nasdaq OMX päätöskurssien perusteella. Voit tutustua tarkemmin laskennassa käytettyihin oletuksiin sivun lopussa: Laskennassa käytetyt oletukset.

Sähköyhtiöiden myyntihinnassa on mukana kate

Futuurihintojen lisäksi sähköyhtiöt lisäävät määräaikaisten sopimusten hintaan katteen, joka riippuu esimerkiksi sähkömarkkinan riskeistä ja sähköyhtiön kannattavuustavoitteista. Tällä hetkellä vertaa-kilpailuttajat.fi halvimman 24kk määräaikaisen sähkösopimuksen kate sähköyhtiölle on energian myyntihinnan osalta 1.38 snt/kWh, 19 % energian myyntihinnasta. Kate on laskettu vähentämällä halvimman 24kk määräaikaisen sähkösopimuksen energian myyntihinnasta (Helen energia 7.33 snt/kWh ja perusmaksu 3.99 €/kk) yllä kuvaajassa esitetty 24kk määräaikaisen futuureihin perustuva hinta 10-2023, 5.95 snt/kWh . Lisäksi sähköyhtiö saa itselleen sopimuksen perusmaksun per kuukausi.


Löydä halvin määräaikainen sähkösopimus 6 eri sähkön hintavertailu sivuston perusteella vertailustamme (linkki)!

Futuureissa on riskipreemio – pörssisähkö voi olla kannattava vaihtoehto

Se että sähkön myyjä tekee melko pientä katetta myymällä määräaikaisia sopimuksia ja ostamalla sähköä futuurimarkkinoilta ei vielä tarkoita etteikö kuluttajalle paras vaihtoehto voisi olla pörssisähkö ja riskien kantaminen itse kiinteähintaisen sähkösopimuksen sijaan. Futuureilla suojaudutaan tyypillisesti riskeiltä, tässä tapauksessa sähkön myyjän kannalta sähkön hinnan vaihtelulta. Niinpä futuuriin voi olla hinnoiteltu riskikerrointa mukaan, jotta futuurista ei aiheutuisi tappioita sen liikkeellelaskijalle. Monien tutkimuspaperien mukaan sähkön futuurimarkkinalla vallitsee positiivinen riskipreemio, eli futuurit ovat pitkällä aikavälillä joitakin prosenttiyksikköjä kalliimpia kuin toteumahinnat. Tämä tarkoittaa sitä, että kun kuluttaja vertaa määräaikaista sopimusta ja pörssisähköä, tulee huomioida sekä yllä laskettu kate sähköyhtiölle että futuurien riskipreemio, esimerkiksi 10 prosenttiyksikköä. Jos sähköyhtiön kate olisi esimerkiksi 30% ja riskipreemio futuureissa 10%, olisi kuluttajan kannalta määräaikainen sopimus 40% kalliimpi kuin pörssisähkö. Tarjous: Tilaa Fortum Tarkka – pörssisähkö ilman hiilipäästöjä!

Edelleen voidaan spekuloida tavoittelevatko futuurien liikkeellelaskijat korkeampaa riskipreemiota kuin normaalisti haastavissa markkinaolosuhteissa. Esimerkiksi Energiateollisuus ry:n energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa kommentoi seuraavaa (Kauppalehti 20.8.2022): ”Finanssiregulaatiosta johtuen markkinoilla on aiempaa paljon heikommin tarjolla suojaustuotteita, ja siksi niiden hintataso on noussut. Myös vakuusvaatimukset ovat nousseet. Siksi tuottajat ovat erittäin varovaisia antamaan hintasuojaustarjouksia sähkön vähittäismyyjille. Tämä on iso ongelma ja johtanut siihen, että yhä useammalle asiakkaalle spot-hinta on entistä varteenotettavampi vaihtoehto”.


Pörssisähköllä säästäminen vaatii toki omaa aktiivisuutta – mikäli hintariskit toteutuvat pitää pystyä vähentämään omaa sähkön kulutusta tai joutuu kantamaan riskit itse. On myös hyvä muistaa että ennen 2021 syksyä kukaan ei tiennyt siitä miten sähkön hinta alkaa nousta 2021 lopusta alkaen. 2021 alkupuolella määräaikaisen sopimuksen tehnyt voi nyt onnitella itseään. Edelleen suurin osa sähköntuottajista on valtion tai kaupunkien ja kuntien omistamia eikä niillä sitä kautta ole välttämättä erityisen suurta intressiä pyrkiä maksimoimaan voittoja esimerkiksi optimaalisella futuurikaupalla, ainakaan pitkällä aikavälillä – myös markkinan toimivuus ja vakaus on tärkeää. Vaikka yllä mainitaan että useissa tutkimuspapereissa päädytään positiiviseen riskipreemioon, käytännössä vaihtelut aikakausien ja vuosien välillä ovat erittäin suuria, eivätkä tulokset ole tilastollisesti itsestään selviä. Sähköfutuurien riskipreemiosta ja siihen liittyvistä tutkimuspapereista voi lukea lisää esimerkiksi seuraavasta gradusta: Futures Pricing in the Nordic Electricity Market (Janne Peljo, 2013, Aalto-yliopisto). Esimerkiksi sivulta 59 löytyy taulukko 5: Descriptive statistics for the relative futures premium.

Systeemihinta- ja aluehintafutuurien arvo, snt/kWh

Kuukausi

Yllä oleva kuvaaja esittää systeemihintafutuurien (Pohjoismaat) ja aluehintaerofutuurien (Suomi) hinnan per kuukausi, mukana Alv 24%. Sähköyhtiöiden tekemä sähkön hinnan suojaus tapahtuu tyypillisesti ostamalla sekä systeemihinta-tuotetta (pohjoismaisen hinnan keskiarvo) että aluehintaero-tuotetta (Suomen sähkönhinnan ero systeemihintaan). Futuurien hinnat ovat kuvaajassa edellisen päivän päätöskurssin mukaisia. Löydät ne myös suoraa sivulta http://www.nasdaqomx.com/commodities/market-prices/history. Hinnoissa ei ole Nasdaqin sivuilla arvolisäveroa 24%. Kuvaajan arvoissa arvolisävero on lisätty. ENO-nimellä alkavat futuurit kuvaavat systeemihintaa, ja SYHEL-nimellä alkavat futuurit Suomen aluehintaeroa. Futuurin nimen lopussa on lyhenne, joka kuvaa aikaväliä miltä futuuri suojaa sähkön hinnan päivittäistä keskiarvoa (kuukausi, kvartaali tai vuosi).

Laskennassa käytetyt oletukset

Oletuksena 65% vuoden sähköstä kuluu kvartaaleilla Q4 ja Q1, ja edelleen 35% sähköstä kuluu kvartaaleilla Q2 ja Q3 kotitalouksilla Suomessa. Lähde: Tilastokeskus https://www.stat.fi/, Energian kokonaiskulutus 10.2020-9.2021, Energian loppukulutus sektoreittain 2020. Jakauma on laskettu vähentämällä liikenteen ja teollisuuden keskimääräinen energian kulutus per kk Suomen energian kokonaiskulutuksesta 10.2020-9.2021 ja laskemalla erot kvartaalien välillä.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen osalta oletetaan kiinteäksi hinnaksi seuraavan 3kk futuurien hinnan painotettu keskiarvo, 12kk määräaikaisella seuraavan 12kk futuurien hinnan painotettu keskiarvo ja 24kk määräaikaisella seuraavan 24kk futuurien hinnan painotettu keskiarvo yllä mainitulla sähkön kulutuksen jakaumalla kvartaalien välillä.

Löydä halvin määräaikainen sähkösopimus 6 eri sähkön hintavertailu sivuston perusteella vertailustamme (linkki)! Tällä hetkellä halvin on Uusimaa, 3000 kWh/vuosi valinnoilla Helen 24kk määräaikainen, energia 7.32 snt/kWh, perusmaksu 3.99 €/kk. Halvin hinta
Alta näät myös historiallisen tilanteen 2.11.2022:

Sähkön kiinteä hinta sähköfutuurien perusteella sopimuskaudelle, snt/kWh
Kuvaajassa on esitetty Määräaikaisen 24kk, Määräaikaisen 12kk ja Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen hinta (Alv 24% mukana) futuurien hinnan perusteella tulevaisuudessa perustuen sopimuksen alkamiskuukauteen.